อบรม Training ด้าน Digital Marketing โดยมืออาชีพ

อบรม Training ด้าน  Digital Marketing หรือ Online Marketing โดยมืออาชีพ ผู้ก่อตั้งบริษัท BrandBaker จำกัด (Digital Marketing Agency ที่เน้นการวางแผน ลูกค้า เช่น SCG, Samsung, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการสอน และ อบรมการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) มากมาย โดยมีประสบการณ์ในการสอนจากหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นการสอน ในฐานะวิทยากรหลัก วิทยากรรับเชิญ​ หรือ อาจารย์พิเศษ ของ  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัย กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยพายัพ, บมจ. อสมท, เครือ SCG, SIPA ฯลฯ

ASHIFT Digital Marketing Academy คือสถานที่สร้างนักการตลาดยุคดิจิตอล ที่กำลังเป็นที่ต้องการ ที่นี่จะสร้างให้คุณสามารถทำการตลาดในโลกดิจิตอลได้อย่างแท้จริง สอนจริงจากประสบการณ์ จริงโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาแล้วมากมาย

ASHIFT Digital Marketing Academy จะสร้างบุคลากรที่เข้าใจการตลาดดิจิตอลอย่างลึกซึ้ง และลงมือทำได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันกับทั่วโลก ที่กำลังอยู่ในโลกดิจิตอลได้อย่างทัดเทียม

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ surasak@ashift.co.th